Zoeken door alles

Illegaliteitsweg

Ter herinnering aan hen die zich verzet hebben tegen de Duitse overheersing en in de illegaliteit het de bezetter zo lastig mogelijk gemaakt heeft. Velen moesten dit ondergrondse werk met de dood bekopen.

Raadsbesluit nr. 489 van 28 september 1976

Wijk: Rustenburg

Loop: Rustenburgerweg - Rustenburgerweg z-n waarts