Zoeken door alles

Hyacinthstraat

Hyacinth een plant uit de Leliefamilie. Er bestaan drie soorten, die voorkomen in het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied.De hyacint wordt om de bol geteeld. Dat gebeurd sinds ca. 1560 in Nederland op grofkorrelige, kalkrijke, humusachtige grond. Deze grond wordt in Nederland vrijwel alleen aangetroffen in de duinstreek in Noord- en Zuid-Holland.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Soesterweg - Begoniastraat