Zoeken door alles

Hugo de Vries-serre

Hugo de Vries, 1848-1935, Nederlands plantkundige; hoogleraar in de plantenfysiologie aan de universiteit van Amsterdam 1881-1918. Verwierf grote faam door zijn mutatietheorie (plantveredeling).

Raadsbesluit nr. 31 van 25 februari 1992

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Laan der Winden