Zoeken door alles

Van Houtenlaan

Samuel van Houten, 1837-1930, Nederlands staatsman; aanvankelijk advocaat, leraar in de staathuishoudkunde, lid van de gemeenteraad en wethouder te Groningen. Lid van de Tweede Kamer 1869-1894, initiatiefnemer tot de naar hem genoemde Kinderwet van Van Houten, waarbij arbeid voor kinderen beneden de twaalf jaar werd verboden.

Raadsbesluit nr. 655 van 30 september 1921

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Borgesiuslaan - Pieter Jelles Troelstralaan