Zoeken door alles

Hooglied

Titel van een bijbelboek en als zodanig weergave van wat in het Hebreeuws 'lied der liederen' heet. De liefde speelt hierin een grote rol. De naam is gekozen vanwege de bezongen liefde tussen bruidegom en bruid.

Raadsbesluit nr. 56 van 26 maart 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - De Ontmoeting