Zoeken door alles

Homerusstraat

Homerus, ca. 800-ca. 750 v.C., Grieks dichter, aan wie de Grieken reeds vroeg zeer algemeen een aantal heldendichten hebben toegeschreven. De voornaamste zijn de Ilias en de Odyssee. Zij vormen de oudst bewaard gebleven producten van de Griekse letterkunde en behoren tot de belangrijkste monumenten van de wereldliteratuur.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Albert Schweitzersingel - Erasmusstraat