Zoeken door alles

Holleweg

Door gebruik uitgeholde weg temidden van tenslotte relatief hogere omringende gronden. De naam komt al in 1727 voor.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Van Tuyllstraat - Brenninkmeijerlaan