Zoeken door alles

Hof der Kolommen

Door in de bebouwing van dit gebied m.n. in de gevels verticale elementen te verwerken, ontstond als vanzelf de naam Hof der Kolommen. De verticale bouwelementen zijn o.m. een kolom of een zuil.

Raadsbesluit nr. 56 van 26 maart 1991

Wijk: Zielhorst

Loop: De Voeting - De Bekroning