Zoeken door alles

Hoefseweg

De naam van de weg gaat terug op het gebied behorend bij boerderij De Hoef, die in de middeleeuwen de Lage Hoeve werd genoemd (1379 eerste vermelding) en tot de maalschap (markegenootschap) van Hoogland behoorde. De naam Hoefseweg komt in 1681 voor het eerst in de bronnen voor. Deze weg werd tenminste al in 1832 Postlopersteeg genoemd, die naam bleef in gebruik tot de officiële naamsvaststelling. Aanvankelijk eindigde de weg ongeveer bij de tegenwoordige Rondweg-Oost; het vervolg tot aan de spoorweg behoorde tot de Liendertseweg. Bij rb. van de gemeente Hoogland van 30 december 1959 werd dit deel, dat per 1 januari 1960 van Amersfoort naar Hoogland overging, aan de Hoefseweg toegevoegd.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: (Spoor Apeldoorn) - Hoefseweg