Zoeken door alles

De Hilder

Zoldering van losse planken boven een stal. Meestal gebruikt voor de opslag van hooi, stro of graan.Vroeger ook veelal de behuizing voor de knechts. In Eemland spreekt men vaak van hilt.

Raadsbesluit nr. 153 van 27 augustus 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: De Stinse - Het Hofslot