Zoeken door alles

Hildebrandstraat

Hildebrand, pseudoniem van Nicolaas Beets, 1814-1903, Nederlands dichter en schrijver; predikant te Heemstede en Utrecht. Zijn bekendste werk de Camera Obscura publiceerde hij in 1839 onder dit pseudoniem.

Raadsbesluit nr. 329 van 12 december 1984

Wijk: Schothorst

Loop: Abraham Blankaartsingel - Camera Obscurastraat