Zoeken door alles

De Heuvel

Een hoogte, die meer dan twee en minder dan 200 meter boven haar omgeving uitsteekt en naar een punt geleidelijk oploopt met een hellingshoek van meer dan één graad.

Raadsbesluit nr. 115 van 25 juni 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Dopheide - De Helling