Zoeken door alles

Henriëtte Bosmansplein

Henriëtte Hilda Bosman, 1895-1952, Nederlands componiste en pianiste; componeerde aanvankelijk romantische muziek; haar stijl verdiepte zich onder invloed van Willem Pijper. In 1929 oogstte zij succes met haar Concertino voor piano en orkest dat zij zelf ten gehore bracht. Schreef voor de Tweede Wereldoorlog vooral orkestwerken en kamermuziek, daarna Franstalige liederen.

Raadsbesluit nr. 192 van 30 augustus 1983

Wijk: Randenbroek

Loop: Willem van Otterloostraat - Cavaleriestraat