Zoeken door alles

Hendrik Boersenlaan

Hendrik Boersen, 1888-1956; vanaf 1915 (de eerste) directeur van de Coöperatieve veevoederfabriek De Samenwerking later de De Eemstroom. Zette zich in voor het maatschappelijke leven in Hooglanderveen, o.m. betrokken bij de bouw van huizen, scholen, een bejaardenhuis en enkele bedrijven. Overleed plotseling, onderweg naar het gemeentehuis op de dag dat hem een koninklijke onderscheiding zou worden uitgereikt.

Raadsbesluit nr. B95/1925 van 26 september 1995

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Daan Brouwerlaan - Johannes van Rossumlaan w-waarts