Zoeken door alles

De Helling

De hoek gevormd door het hoogste en laagste punt van iets, b.v. een duin of een heuvel.

Raadsbesluit nr. 115 van 25 juni 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Amerikaring - Dopheide