Zoeken door alles

Hellestraat

De naam komt in de bronnen voor vanaf 1423 en hangt ongetwijfeld samen met het het feit dat de straat een lichte helling vertoont.
Deze straat heette van 1895 tot 1905 Hellingstraat.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Utrechtsestraat - Molenstraat