Zoeken door alles

Heimans-serre

Eli Heimans, 1861-1914, Nederlands bioloog, werd 1882 onderwijzer te Amsterdam, later schoolhoofd. Popularisator van de biologie; werkte veel samen met J.P. Thijsse, met als gevolg o.m. de oprichting van de (Koninklijke) Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Later hield Heimans zich ook bezig met geologie.

Raadsbesluit nr. 206 van 29 oktober 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Assoer