Zoeken door alles

Dr. J.P. Heijelaan

Dr. Jan Pieter Heije, 1809-1876, Nederlands arts en dichter van volksliederen; schreef o.m. 'Zie de maan schijnt door de bomen' en 'In een blauw geruite kiel'. Heije zette zich in het bijzonder in voor verwaarloosde kinderen, de bevordering van lichaamsbeweging én volkszang.

Raadsbesluit nr..552 van 6 september 1927

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Potgieterlaan - Stichtse Rotonde