Zoeken door alles

Heideweg

Voormalige verbindingsweg tussen de dorpen Hoogland en Hooglanderveen, ontstaan na het graven van de Malewetering. Sloot oorspronkelijk aan op de Zevenhuizerstraat; de Ds. Posthumus Meijjesweg, De Horizon, Dopheide, Het Broek en Karrespoor maakten er deel van uit. Aanvankelijk Heisteeg genoemd (rb. van 6 september 1949). De naam Heijsteeg komt in 1640 al voor.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 26 februari 1952

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Van Tuyllstraat (spoor) - Laan Naar Emiclaer