Zoeken door alles

Heer Halewijnpad

Het lied van heer Halewijn is een van de oudste Middelnederlandse balladen op het Blauwbaard thema. Demon, Blauwbaard, vermoorde vele jonge meisjes, maar wordt ten slotte zelf door een koningsdochter onthoofd.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Kattenbroekerweg - Balladelaan