Zoeken door alles

Heemskinderenstraat

De vier heemskinderen zijn de hoofdpersonen in de middelnederlandse roman Renout van Montalbaen of De vier Heemskinderen, die terug gaat op het oorspronkelijk dertiende-eeuwse Oudfranse chanson de geste Renaus de Montauban. Handelt over de strijd die Adelaert, Ritsaert, Writseart en Reinout voeren tegen Karel de Grote. Slechts fragmentarisch bewaard gebleven.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Holkerweg - Ros Beiaartpad