Zoeken door alles

Havik

Deze natuurlijke bocht in de Eem was in de vroegste stedelijke geschiedenis de (binnen-)haven van Amersfoort. De naam komt in de bronnen voor het eerst voor in 1390. In de middeleeuwen ook wel Havicker beke genoemd. Havik betekent waarschijnlijk bocht (vik) in het water (Ha of A); ook Havik als havenwijk kan een verklaring zijn voor de naam.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Krommestraat - Muurhuizen