Zoeken door alles

Haverkamp

Een veld waarop haver wordt geteeld. Voor namen van hier ooit geteelde gewassen werd gekozen toen er geen namen van boerderijen of landerijen in deze omgeving meer voor handen waren.

Raadsbesluit nr. 224 van 30 augustus 1977

Wijk: Hoogland

Loop: Tolick - Zevenhuizerstraat