Zoeken door alles

Haussmannstraat

Georges-Eugène Haussmann, 1809-1891, Frans bestuurder, oorspronkelijk bankier; 1853- 1870 prefect van de Seine (Parijs). Werd de stuwende kracht achter de stedenbouwkundige vernieuwing en verfraaiing van Parijs, waardoor deze stad haar huidige aanzien kreeg. Nam na zijn toetreding tot de Franse senaat (1857) de titel 'baron' aan; deze titel werd door keizer Napoleon III nooit bevestigd.

Raadsbesluit nr. 144 van 31 mei 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Le Corbusierstraat - Granpré Molièrestraat