Zoeken door alles

Hanzeboulevard

Een hanze is een samenwerkingsverband van kooplieden. De naam wordt meestal gebruikt voor de Duitse Hanze. Dit verbond van kooplieden groeide uit tot een handelsverbond van ongeveer 200 steden, dat omstreeks 1350 de handel in de Oost- en Noordzee domineerde. De naam sluit aan bij de straatnamen in dit gedeelte van Valleipoort, die alle verwijzen naar Hanzesteden die aan of nabij de Oostzee waren gelegen, Hamburg uitgezonderd.

B&W-besluit nr. 1749280 van 7 juni 2005

Wijk: Bedrijventerrein Vathorst, Hooglanderveen

Loop: (Spoor Zwolle) - Buitenveldseweg