Zoeken door alles

Hamseweg

De Ham, vroeger een buurtschap in deze omgeving, die al in de zeventiende eeuw wordt genoemd. De weg komt in de bronnen voor vanaf het begin van de achttiende eeuw.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Maatweg