Zoeken door alles

Het Hallehuis

Boerderij bestaande uit een in vertrekken afgescheiden grote langwerpige ruimte en een laag op de zijwand neerhangend dak.

Raadsbesluit nr. 153 van 27 augustus 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Het Ulebord - Het Klinket