Zoeken door alles

Het Haf

Een haf is een strandmeer, inham achter een landtong.

Bij B & W besluit nr. 3812971 van 14 juni 2011 is het beloop van deze straat gewijzigd. Tussen Het Haf en De Lagune loopt een dubbel weggetje met parkeervakken, dat ook de naam Het Haf krijgt.

Raadsbesluit nr. 249 van 26 oktober 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: De Kreek - De Lagune