Zoeken door alles

Het Haagse Hofje

Herinnert aan het huis in 1770 vanouds het Haagsche Hof genoemd, aan de Grote Haag, bij de stadswal.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: De Gekroonde El - Grote Haag w-waarts