Zoeken door alles

Haagplein

De naam van dit plein is gevormd door een samentrekking van de namen Grote Haag en plein. Daarmee wordt het min of meer open karakter van de ruimte op het parkeerdak aangeduid. Oorspronkelijk, in de jaren tachtig, stonden de woningen hier aan drie verschillende straten. Na klachten van o.a. PTT post werd uiteindelijk in overleg met de bewoners gekozen voor deze naam.

B&W-besluit nr. 370099 van 21 november 2000

Wijk: Binnenstad

Loop: Koesteeg - Grote Haag