Zoeken door alles

Grote Koppel

De naam Koppel betekent gemeenschappelijke weide, in dit geval weidegrond die de Amersfoorters gezamenlijk gebruikten. Deze weidegrond werd in 1399 door de Utrechtse bisschop aan de stad afgestaan. Nadat vanaf het einde van de veertiende eeuw een nieuwe stadsomwalling werd aangelegd, kwam een gedeelte van de Koppel binnen de stad te liggen (vgl. de oude naam van Achter het Weeshuis: Koppelstraat). De Koppelpoort, die toegang gaf tot de Koppel, is naar deze gronden genoemd. De naam van de weide ging uiteindelijk over op de langs de Eem lopende weg. Vanaf halverwege de zeventiende eeuw werd een onderscheid gemaakt tussen Grote Koppel, naar de aan deze zijde gelegen Grote Koppelpoort, en Kleine Koppel, die begon bij de Kleine Koppelpoort.

Bij B & W besluit nr. 4699743 van 10 juni 2014 is de loop van de Grote Koppel gewijzigd. De straat loopt alleen langs de Eem.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Stadskern

Loop: Grote Spui (beek) - Grote Spui