Zoeken door alles

Groen van Prinstererlaan

Guillaume Groen van Prinsterer, 1801-1876, Nederlands staatsman en historicus, studeerde rechten en letteren te Leiden. Werkte mee aan de grondwetsherziening van 1840; lid van de Tweede Kamer 1849-1857 en 1862-1865. Een van de grondleggers van de Anti Revolutionaire Partij.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Thorbeckeplein - Barchman Wuytierslaan