Zoeken door alles

's Gravesandestraat

Willem Jacob ‘s Gravesande, 1688-1742, Nederlands wis- en natuurkundige; werd 1715 gezantschapssecretaris te Londen, 1717 hoogleraar te Leiden in de wis- en sterrenkunde, sinds 1734 ook in de filosofie. Was bevriend met Newton, wiens natuurkundige inzichten hij propageerde. Verrijkte de experimentele natuurkunde met duidelijke demonstratieproeven. Grondlegger van het onderwijs in de experimentele fysica.

B&W-mandaat B 98051450 van 23 juni 1998

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Zernikestraat - 's Gravesandestraat