Zoeken door alles

Grashuiserf

Jan Grashuis, 1896-1978, veearts; was 1935-1962 directeur van het Instituut voor Moderne Veevoeding De Schothorst te Hoogland; 1946-1950 lid van Provinciale Staten van Utrecht. Genoot grote bekendheid in het binnen- en buitenland.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Hoogland

Loop: Pastoor Pieckweg - Van Lunterenstraat n-waarts