Zoeken door alles

Granpré Molièrestraat

Marius Jan Granpré Molière, 1883-1972, Nederlands architect en architectuurtheoreticus; 1924-1953 hoogleraar te Delft. Maakte o.a. het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp voor het tuindorp Vreewijk te Rotterdam en bouwde enkele raadhuizen en kerken. Ontwierp o.m. uitbreidingsplannen voor vele Nederlandse steden. Later de belangrijkste exponent van de zgn. Bossche School, die een sobere baksteenarchitectuur voorstond.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: K.p.c. de Bazelstraat - Van Lunterenstraat