Zoeken door alles

Graalpad

Volgens de legende beker gebruikt bij het Laatste Avondmaal. Toen Josef van Arimathea vanwege zijn christelijke geloof in de gevangenis was opgesloten, werd hij gevoed door de Graal; na zijn bevrijding trok hij met zijn zonen naar Brittannië; waar de Graal precies was, bleef geheim; maar uiteindelijk zal Galaäd, de zoon van Lancelot, hem vinden.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Paladijnenweg - Avalonpad