Zoeken door alles

Graaf Janlaan

Graaf Jan (de Oude) van Nassau,1536-1606, tweede zoon van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg; broer van Willem van Oranje. Stadhouder van Gelderland 1578-1581. Voerde de onderhandelingen die leidden tot de Unie van Utrecht (1579).

Raadsbesluit nr. 292 van 15 december 1981

Wijk: De Berg-Zuid

Loop: Appelweg - Van Campenstraat