Zoeken door alles

Gouwestraat

Rivier in de provincie Zuid-Holland, stroomt van de Oude Rijn over Boskoop en Waddinxveen naar de Hollandse IJssel bij Gouda. De Gouwe vormt vanouds ook de hoofdlozing voor het overtollige boezemwater van Rijnland. Oorspronkelijk liep de vaarweg door de stad Gouda.

Raadsbesluit nr. 619 van 31 oktober 1933

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Noordewierweg - Dollardstraat