Zoeken door alles

Godivastraat

Gemalin van graaf Leofric van Chester, ook wel Godgifu geheten. Volgens het in het begin van de dertiende eeuw voor het eerst opgetekende verhaal bevrijdde zij de stad Coventry van de door de graaf opgelegde belastingen door zijn voorwaarde te vervullen en naakt te paard door de straten te rijden.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Sagenlaan - Wielandstraat