Zoeken door alles

Glaskruid

Plant uit de Brandnetelfamilie. Er zijn ca. 20 soorten, die voorkomen in de gematigde gebieden en in de gebergten van tropisch Azië.Twee soorten komen in Europa voor, beide ook, zij het zeldzaam, in Nederland. Groenachtige-bruine bloemen.

B&W-mandaat 737 van 15 juli 1996

Wijk: Nieuwland

Loop: Heelkruid - Fonteinkruid