Zoeken door alles

Van der Glashof

Jan Roelof van der Glas, 1879-1972, Nederlands componist. Werd in 1923 kapelmeester van het Stafmuziekkorps van het vijfde Regiment Infanterie in Amersfoort. Componeerde vele muziekstukken voor harmonie, fanfare, koren en opera. Zijn muziek geniet nationale en internationale bekendheid.

B&W-mandaat nr. B98052659 van 24 november 1998

Wijk: Randenbroek

Loop: Beethovenweg - Paardenwed