Zoeken door alles

Geuzenvesperpad

Geuse-Vesper ook wel Zieke-Troost van de 24 rechters. Een van de scherpste hekeldichten van Joost van den Vondel, 1612-1659, waarin hij zich keert tegen de terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt..

Raadsbesluit nr. 55 van 29 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Sara Burgerhartsingel - Leeuwendalersplein