Zoeken door alles

Gerstekamp

Oud landbouwgewas; een kamp is een afgebakend stuk land. Voor namen van hier ooit geteelde gewassen werd gekozen toen er geen namen van boerderijen of landerijen in deze omgeving meer voor handen waren.

Raadsbesluit nr. 224 van 30 augustus 1977

Wijk: Hoogland

Loop: Tolick - Bieshaarlaan