Zoeken door alles

Gerrit van Stellingwerfstraat

Gerrit (Laurenszoon) van Stellingwerf, 1614-1659, Amersfoorts schilder; van zijn hand zijn de regenten van de Joriskerk (1655/56) en de bespotting van Christus (1643). Zijn werk is te zien in Museum Flehite.
De Stellingwerfstraat was de eerste straat op het terrein Knoesthof voorbij het huis Puntenburg. Hij verbond de Oude Soesterweg met de Soesterstraatweg.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Soesterweg - Noordewierweg