Zoeken door alles

Gerard van Velsenpad

Gerard van Velsen (Velzen), een van de samenzweerders tegen Floris V. Hij leefde voort in een volkslied (1613), dat de aanleiding was tot het dichten door Hooft van het gelijknamige treurspel, Nederlands eerste nationale drama.

Raadsbesluit nr. 55 van 30 maart 1983

Wijk: Schothorst

Loop: Holkerweg - Brechtje Spiegelerf