Zoeken door alles

Gele Plomp

Plant uit de Waterleliefamilie. Deze waterplant komt in Nederland voor in sloten en plassen.

B&W-mandaat nr. B97/051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Krabbescheer - Krabbescheer z-n waarts