Zoeken door alles

Gele Lis

Plant uit de Lissenfamilie. Er zijn ca. 300 soorten die alle voor komen op het noordelijk halfrond. In Nederland komt de gele lis in het wild voor op moerassige plaatsen en langs waterkanten.

B&W-mandaat nr. B97/051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Gele Plomp - Pitrus