Zoeken door alles

Geldersestraat

Provincie van Nederland.

Raadsbesluit nr. 852 van 21 december 1920

Wijk: Isselt

Loop: Kleine Koppel - Amsterdamseweg