Zoeken door alles

De Gekroonde El

Deze naam herinnert aan een het niet meer bestaande huis De Brabantse of Gekroonde El, op de Kamp (nr. 9), op de hoek met de Grote St. Jansstraat; vermeld vanaf de achttiende eeuw.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Kattenbroekerpoort - Het Groene Schaap