Zoeken door alles

Het Geheugen

Deze straatnaam vloeit voort uit de straatnaam Hof der Herinnering.

Raadsbesluit nr. 56 van 26 maart 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Wederik